Close
21.02.2020

Кафедра изящных искусств

Асылбай Қуаныш Балтабайұлы

Ахметов Сагындык Кенесович

Байділда Бауыржан Нұрбекұлы

Буркитбаев Бактияр Сыбанович

Кайранов Ербол Бахарамович

Муканов Малик Флоберович

Орманбеков Акылбек Абзелбекович

Тұрғынбай Болат Сырлашұлы