Close
10.07.2019

Monographs

 1. AMIRBEKOVA_DANA_Каз сахна шеб. ұжым. монография
 2. Alimzhanova A.Sh. KAZAKH CULTURE IN THE CONTEXT DICHOTOMY EAST – WEST
 3. Alimzhanova A.Sh. Наурыз как источник консолидации и духовно-культурной идентификации народа Казахстана
 4. Alimzhanova A.Sh. Философиялық энциклопедиялық сөздік
 5. Alpeisova B T Basic English
 6. Baykuatuly K. Халық әндері, оның вокалдық орындауда классикалық … (Ұжымдық монография)
 7. Dosbatyrov D.K.-ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИНЦИПА СИНТЕЗА ЦИРКА И
 8. Dosbatyrova F.B. -ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИНЦИПА СИНТЕЗА ЦИРКА И
 9. Espenova. Қазақ тіліндегі парсы кірме сөздерінен жасалған терминдер 2017
 10. Khalykov K. Cultural Identification – FEATURES OF DEVELOPMENT OF KAZAKH DRAMA THEATRE
 11. Khalykov K. Mонография Искусство казахов в аспекте вобщетюркских культурных традиции 2017
 12. Khalykov K. Mонография Қазіргі заман өнеріндегі адам болмысы
 13. Khalykov K. REFLECTIONS OF UNDERSTANDING ARTISTIC IDEAS AND monografyia 2-tom
 14. Kulbayev A.B.-ТҰЛҒААРАЛЫҚ ФИЗИКАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ƏДЕБІ-2017
 15. Kulbayev A.B.. совм.монография Венгрияя -Сырлы сезім иірімдері ,2016
 16. Kulbayev A.B..2016Сырлы сезим 1
 17. Kulbayev A.B.. 2016 Сырлы сезим 2
 18. Kulbayev A.B. Сахнадаы сымбаттылық.2015
 19. MUKAN A. Куляш
 20. MUKAN A. Мұқан_А_Музыка театр мамандары
 21. MUKAN A. Театр туралы толғамдар. Монография
 22. NURPEIS B. Сохранение, развитие и интеграция культурного наследия Венгрии и Казахстана
 23. Sadykova A Темирбек Жургенов – Зерттеулер мақалалар естелектер мен арнау2014
 24. Shankibayeva A.B-KA3AXCKOE TAHIIEBAJIbHOE HAC JIEAI,IEВенгр.журнал 2016 г.
 25. Shankibayeva A.B. -Многообразие форм и семантика отражения круга в казахском национальном танце
 26. Shankibayeva A.B.-МАСТЕР КАЗАХСКОЙ БАЛЕТНОЙ СЦЕНЫ-2017
 27. YERKEBAY A. Астана от геополит.статуса к культур.
 28. YERKEBAY A. Қазақстан халқының сахна өнері
 29. YERKEBAY A. Қазіргі қазақ театры – тарихи спектакльдер
 30. YERKEBAY A. Әлем театрының тарихы
 31. ZHAXYLYKOVA M. Сохранение, развитие и интеграция культурного наследия Венгрии и Казахстана
 32. Tulakbayeva K.Zh. Қайта жаңғырған ата кәсіп – киіз басу өнері заман талабына сай қолданыста 2017ж.
 33. Каржаубаева С. Монография Историко-культурная преемственность 2015
 34. Каржаубаева С. Монография Сценография Казахстана 2015
 35. Каржаубаева С. Монография Театральное искусство казахов 2015
 36. Shaimerdenova M.D. Идентификация мент. типов каз.культ. Венгрия, 2020. Колл. монография.
 37. Shaimerdenova M.D. История Казахстана. Метод рук для учителей 9(8) кл. МОН РК. 2019
 38. Shaimerdenova M.D. История Казахстана. Метод. рук. для учителей. МОН РК. Алматы, 2013
 39. Shaimerdenova M.D. История Казахстана. Монография совместная. Москва, 2012.
 40. Shaimerdenova M.D. История Казахстана. Учебник 9(8) кл. МОН РК. 2019.
 41. Shaimerdenova M.D. История Казахстана. Учебник для 9 кл. 2013.
 42. Shaimerdenova M.D. КазНАИ им. Т.Жургенова. Книга-альбом. Редактор-составитель. 2018.
 43. Shaimerdenova M.D. Қазақстан руханияты мен мәдени ескерткіштерінің энциклопедиясы. Колл. монография
 44. Shaimerdenova M.D. Қазақстан тарихы 9(8)-сын арналған оқулық. 2019
 45. Shaimerdenova M.D. Қазақстан тарихы. 9-сын. арналған оқулық. МОН РК. 2013.
 46. Shaimerdenova M.D. Қазақстан тарихы. Оқуты әдістемесі. Алматы, 2013
 47. Shaimerdenova M.D. Қазақстанның заманауи мәдени. Венгрия,, 2017 Колл. монография.
 48. Shaimerdenova M.D. Наурыз как источник консолидации. Венгрия,, 2016. Колл. монография.
 49. Shaimerdenova M.D. Наурыз мейрамы. Уч-метод. пособие. 2016
 50. Shaimerdenova M.D. Новейшая история Казахстана. Метод. рук. для учителей. 9 кл. 2005.
 51. Shaimerdenova M.D. Ұлттық мәдени және жастар. Венгрия, 2017 Колле. монография.
 52. Shaimerdenova M.D. История, география и культура Казахстана. Монография совместная. Москва, 2012.
 53. Shaimerdenova M.D. История Казахстана. Уч. пос. для студентов. 2015