Close
28.06.2019

Ученый совет

Положение об Ученом совете академии

Бұйрық. Ғылыми кеңесінің құрамы 2020-2021 оқу жылы

Мамыр айының шешімдері

Сәуір айының шешімдері

Документы соискателей ученого звания