Jabý
02.06.2020

Central Asian Jornal of Art Studies

Central Asian Jornal of Art Studies

Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының ғылыми-редакциялық бөлімі (ҒРБ) академияның ғылыми, ғылыми-зерттеу мен  ғылыми-әдістемелік жұмыстарын ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады. Сонымен қатар ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету Комитетінің басылымдар тізбесіне кіретін Central Asian Journal of Art Studies (CAJAS) халықаралық ғылыми рецензияланатын журнал шығарады.

Asian Journal of Art Studies (CAJAS)

Central Asian Jornal of Art Studies


Лучший преподаватель вуза 

Неделя науки

Республиканская предметная олимпиада