• 12.07.2024

С.Қ.Майгазиев қорғауы туралы хабарландыру

  • ҚазҰӨА
  • С.Қ.Майгазиев қорғауы туралы хабарландыру

Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының философия докторының (PhD) дәрежесiн беру жөніндегі докторлық диссертацияларды қорғау бойынша 6D040000 – Өнер Диссертациялық кеңесі 6D041600 – Өнертану мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесiн алуға байланысты «Қазіргі қазақ эстрадасындағы этнофольклорлық тенденциялар» тақырыбында жазылған Майгазиев Сакен Кордабаевичтің диссертациялық жұмысы қорғалатынын хабардар етеді. Диссертациялық жұмыс қазақ тілінде жазылған, «Эстрадалық оркестр аспаптары» кафедрасында дайындалған.

Ғылыми кеңесшілер:

Каромат Дилором PhD докторы, Өзбекстан Республикасының Ғылым академиясы Өнертану институтының ғылыми қызметкері (Ташкент қ., Өзбекстан);

Күзембай Сара Әділгерейқызыөнертанудокторы, Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА профессоры;

Бегалинова Гульнар Абдрахмановна – өнертану кандидаты, Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА профессоры.

Ресми пiкiр берушiлер:

Күзеубай Амангелді Ұзақбайұлы – PhD докторы, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы «Халық әні» кафедрасының меңгерушісі;

Маулет Ардаби – PhD докторы, ҚР Ұлттық музейінің «Халық қазынасы» ҒЗИ аға ғылми қызметкері (Нұр-Сұлтан қ.).

Диссертациялық қорғау Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының (Алматы қ., Панфилов көшесі, 127) мәжіліс залында, 2020 жылдың 24-маусымында сағат 10:00 онлайн форматында өтеді. 

Приемная комиссия