• 23.06.2024

М.К.Бакееваның қорғауы туралы хабарландыру

  • ҚазҰӨА
  • М.К.Бакееваның қорғауы туралы хабарландыру

Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының философия докторының (PhD) дәрежесiн беру жөніндегі докторлық диссертацияларды қорғау бойынша  6D040000 – Өнер Диссертациялық кеңесі 6D040600 – Режиссура мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесiн алуға байланысты «Қазақстан телевизиясында ұлттық контент құрудағы режиссура генезисі мен даму перспективалары», тақырыбында жазылған Бакеева Мадина Кайратжановнаның диссертациялық жұмысы қорғалатынын хабардар етеді. Диссертациялық жұмыс қазақ тілінде жазылған, «Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасында дайындалған.

Ғылыми кеңесшілер:

Айдар Алма Мұратқызы – PhD докторы, Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨАаға оқытушысы;

Омур Сонгүл – PhD докторы,  Өмер Халисдемир атындағы Нигде университеті «Радио, телевизия және кино» кафедрасының доценті (Нигде қ., Түркия).

Ресми пікір білдірушілер:

Тұрсын Құдайберген Жұмаханұлы – филология ғылымдарының докторы, ҚР Әділет Министрлігі Заңнама және құқықтық ақпарат институты Лингвистика орталығының бас ғылыми қызметкері (Нұр-Сұлтан қ.);

Әбдіжәділқызы Жидегүл – филология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті «Баспасөз және электронды БАҚ» кафедрасының доценті.

Диссертациялық қорғау онлайн форматта 2020 жылдың 9-желтоқсанда, сағат 14:00 өтеді. 

Приемная комиссия