• 22.07.2024

“Үздік басылым” конкурсының жеңімпаздары

Авторkaznai

Жел 3, 2021

«Ең үздік оқу басылымдары (монография, оқулық, оқу құралы) және Web of Science, Thomson Reuters, Scopus дәйеккөз келтірудің халықаралық базаларына кіретін нөлдік емес импакт-факторы бар журналдарындағы ең үздік жарияланымдар» Конкурсының 01.11.2021 жылғы № 01/04-205П ректордың у.м.а. бұйрығымен бекітілген комиссия отырысының қорытындысы бойынша, академияның ПОҚ-нан келесі жеңімпаздар анықталды:

«Монография» номинациясы:

1. А. А. Кульшанова, «Қазақстан тарихы және әлеуметтік ғылымдар» кафедрасының профессоры – «Новые подходы в изучении советской национальной политики в Казахстане в период становления тоталитарного государства»;

2. А. А. Таутенбаева, «Шет тілдер және Қазақстан халқы Ассамблеясы» кафедрасының доценті – «Студенттердің ұлттық рухани адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру»;

3. Г. А. Амангельдиева, «Қазақстан тарихы және әлеуметтік ғылымдар» кафедрасының доценті – «Интегративная технология обучения русской речи в национальной аудитории», «Девиации в неисконной русской речи билингвов»;

  • Ж. Т. Берістенов, «Сәндік өнер» кафедрасының профессоры – «Ұлық Ұлыс – Алтын Орда».

«Оқу құралы» номинациясы:

  1. Қ. Төлен,«Дәстүрлі музыкалық өнер» кафедрасының профессоры – «Шертерге арналған пьесалар»;
  2. М. Е. Жангужинова, «Сценография» кафедрасының доценті – «Түстану».

«Scopus базасындағы мақала» номинациясы:

1. М. Д. Шаймерденова, «Қазақстан тарихы және әлеуметтік ғылымдар» кафедрасының профессоры – «National struggle in soviet Turkestan: the role of Kazakh leader Turar Ruskulov».

Конкурс жеңімпаздарын құттықтаймыз және оларға ғылыми табыстар тілейміз!

Приемная комиссия