• 02.12.2022

Бухгалтерия

 1. Пояснительная записка к консолидированной финансовой отчет
 2. Есепті кезеңге арналған бухгалтерлік баланс
 3. Есепті кезеңге арналған квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ұзақ мерзімді инвестициялары жөніндегі ақпарат
 4. Есепті кезеңге арналған қаржыландыру көздері бойынша (тікелей әдіс) мемлекеттік мекемелердің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп
 5. Есепті кезеңге арналған таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп
 6. Түсіндірме жазба
 7. Информация об оплате учёбы
 8. Міндеттемелер және төлемдер бойынша мемлекеттік мекемені жеке қаржыландырудың жоспары
 9. Т. Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА-ның 2019-2020 оқу жылы ақылы білім алушылардың оқу төлем ақысы туралы мәселе Ғылыми кеңес мүшелерімен талқыланды.
 10. Утвержденный индивидуальный план финансирования государственного учреждения по обязательствам 2022
 11. Утвержденный индивидуальный план финансирования государственного учреждения по обязательствам 2020
 12. Утвержденный индивидуальный план финансирования государственного учреждения по обязательствам 2019
 13. Утвержденный индивидуальный план финансирования государственного учреждения по обязательствам 2018
 14. План поступлений и расходов денег от реализации товаров ( работ, услуг) государственного учреждения, остающихся и его распоряжении 2021
 15. План поступлений и расходов денег от реализации товаров ( работ, услуг) государственного учреждения, остающихся и его распоряжении 2022
Приемная комиссия