• 28.05.2024

“Үздік басылым 2021” конкурсы

Авторkaznai

Қар 1, 2021

Конкурс келесі номинациялар бойынша өткізіледі:

1) үздік монография (жеке автор);

2) үздік оқулық (жеке автор);

3) үздік оқу құралы (жеке автор);

4) Web of Science, Scopus импакт-факторы бар үздік мақала (бірлескен авторлықта)

Конкурстық комиссия арнайы (қосымша) номинациялар белгілеу құқығын өзіне қалдырады.

Конкурсқа академияның штаттық ПОҚ-ы болып табылатын авторлар қатыса алады.

Конкурсқа ұсынылатын әрбір басылым үшін құжаттары бар жеке папка қалыптастырылады:

Приложение 1. Образец заявления

Монографиялар, оқулықтар, оқу құралдары үшін:

1) өтініш беруші (өтініш берушілер тобы) Академия ректорының атына жазбаша өтініш береді (1-қосымша), онда конкурсқа қатысу туралы баяндайды, жеке қолын (жеке қолдарын) қояды, өтініш берген күнін көрсетеді;

2) жарияланған оқу басылымы — 1 дана;

3) ізденушіні кафедра отырысыда ұсынған көшірмесінен үзінді береді. Ол жерде көрсетілуі керек:

  • оқу басылымының мазмұнының пән бағдарламасына сәйкестігі, сұрақтардың толық қамтылуы;
  • пәнаралық байланыстарды қамтамасыз ету;
  • әдістемелік материалды ұсынудың өзіндік ерекшелігі мен қолжетімділігі;
  • өзін-өзі бақылау, студенттердің өзіндік жұмысын қамтамасыз ету, пән бойынша одан әрі тереңдетілген жұмыс үшін материалдардың болуы;
  • ұсынылған материалдарды оқу процесінде пайдалану (оның ішінде білім беру процесіне ҒЗЖ енгізу актісі);
  • ҚР БҒМ немесе РОӘК ОӘК грифтерін беру туралы қорытындының көшірмесі немесе Академияның Ғылыми кеңесі отырысынан үзінді көшірмесі.
Приемная комиссия