• 25.06.2024

НПА, регулирующие деятельность организаций высшего образования (бакалавриат)

  • ҚазҰӨА
  • НПА, регулирующие деятельность организаций высшего образования (бакалавриат)

Об утверждении Правил деятельности организаций образования в сфере культуры и искусства. Приказ МКС РК от 27.02.2015г. №77

Білім туралы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы.

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлігінде тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және білім беру жүйесіне тексеру парақтарын бекіту туралы

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында іске асыратын білім беру бағдарламаларының тізілімін жүргізу қағидалары, сондай-ақ білім беру бағдарламаларының тізіліміне енгізу мен одан алып тастау негіздерін бекіту туралы

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы

Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу және “Ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырғаны туралы сертификат беру” мемлекеттік көрсетілетін қызмет қағидаларын бекіту туралы

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы

Креативті индустрияларды дамытудың 2021 – 2025 жылдарға арналған тұжырымдамасын бекіту туралы

Қазақстан Республикасында жоғары білімді және ғылымды дамытудың 2023 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасын бекіту туралы

Мәдениет туралы Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы N 207 Заңы


«Об утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям» Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20.03.2015года №137

Правила назначения, выплаты и размеры государственных стипендий обучающимся в организациях образования, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116


Правила направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках академической мобильности, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 ноября 2008 года № 613

Правила организации деятельности подготовительных отделений высших учебных заведений Республики Казахстан, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 554

Правила признания и нострификации документов об образования, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2008 года № 554

Приемная комиссия