• 22.06.2024

Бухгалтерия

 1. Нормативтік құқықтық актілер
 2. Пояснительная записка к консолидированной финансовой отчет
 3. Есепті кезеңге арналған бухгалтерлік баланс
 4. Есепті кезеңге арналған бухгалтерлік баланс 2022
 5. Есепті кезеңге арналған бухгалтерлік баланс 2023 1-жарты жылдық
 6. Есепті кезеңге арналған квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ұзақ мерзімді инвестициялары жөніндегі ақпарат
 7. Есепті кезеңге арналған қаржыландыру көздері бойынша (тікелей әдіс) мемлекеттік мекемелердің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп
 8. Есепті кезеңге арналған таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп
 9. Түсіндірме жазба
 10. Информация об оплате учёбы
 11. Міндеттемелер және төлемдер бойынша мемлекеттік мекемені жеке қаржыландырудың жоспары
 12. Т. Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА-ның 2019-2020 оқу жылы ақылы білім алушылардың оқу төлем ақысы туралы мәселе Ғылыми кеңес мүшелерімен талқыланды.
 13. Утвержденный индивидуальный план финансирования государственного учреждения по обязательствам 2023
 14. Утвержденный индивидуальный план финансирования государственного учреждения по обязательствам 2022
 15. Утвержденный индивидуальный план финансирования государственного учреждения по обязательствам 2021
 16. Утвержденный индивидуальный план финансирования государственного учреждения по обязательствам 2020
 17. Утвержденный индивидуальный план финансирования государственного учреждения по обязательствам 2019
 18. Утвержденный индивидуальный план финансирования государственного учреждения по обязательствам 2018
 19. План поступлений и расходов денег от реализации товаров ( работ, услуг) государственного учреждения, остающихся и его распоряжении 2021
 20. План поступлений и расходов денег от реализации товаров ( работ, услуг) государственного учреждения, остающихся и его распоряжении 2022
 21. План поступлений и расходов денег от реализации товаров ( работ, услуг) государственного учреждения, остающихся и его распоряжении 2023
Приемная комиссия