• 05.12.2023

Сертификаттар

Бакалавр – 2023 жыл

Магистратура – 2023 жыл

Докторантура – 2023 жыл

Приемная комиссия