• 12.07.2024

«Өнердегі ұлттық пен жоғары ұлттық: саналылық, төлтумалылық және даралылық»

Авторkaznai

Ақп 9, 2022

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Мәдениет комитетінің

«Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» республикалық мемлекеттік мекемесі

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ Құрметті достар және әріптестер!

2022 жылдың 13 cәуірінде сағат 12:00 (Нұр-Сұлтан уақыты) Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында (Алматы қ., Қазақстан) «Өнердегі ұлттық пен жоғары ұлттық: саналылық, төлтумалылық және даралылық» атты халықаралық қатысуымен республикалық ғылыми конференция өтеді.

 • Ұйымдастырушылар: Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының ғылыми-редакциялық бөлімі
 • Ұйымдастыру комитеттің мекен-жайы: 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Панфилов көшесі, 127
 • Телефон: +7 (727) 272-04-99
 • Электрондық пошта: sed_kaznaa@mail.ru
 • Ресми сайт: http://kaznai.kz/
 • Instagram: @zhurgenov.science

Конференцияда өнердегі ұлттық мәселелерін зерттеу басты назарда болмақ. Іс-шара музыка, би, кескіндеме, сәндік-қолданбалы өнер, мүсін, театр, кино сияқты өнер түрлерін және заманауи көркемдік тәжірибелерді кеңінен қамтуға бағытталған.

Конференцияға қатысуға алыс және жақын шетелдерден гуманитарлық білімнің кең салалары бойынша ғалымдар, зерттеушілер, теоретиктер мен практиктер шақырылады. Бұл пікірталас алаңы өнердегі ұлттық феноменін айқындаудың өзекті мәселелерінің ауқымын анықтауға мүмкіндік береді. Ұйымдастыру комитеті көрсетілген тақырып бойынша өтінімдерді қабылдайды, оның шеңберінде зерттеушінің мамандығы мен ғылыми қызығушылықтарының ауқымына қарай келесі бағыттар бойынша қатысушылардың мақалалары мен баяндамалары өзекті болады:

 • метамодернизм,
 • цифрландыру,
 • антропология,
 • этнотарих,
 • этнохореология,
 • этномузыкатану және т. б.

Конференция материалдарының жинағын шығару жоспарлануда. Басып шығарылған нұсқасы ақылы түрде қолжетімді болады. Сонымен қатар, үздік баяндамаларды және/немесе мақалаларды академияның ғылыми-редакциялық бөлімі ҚР БжҒСБК (ЖАК аналогы) тізіміне енгізілген және CyberLeninka-да индекстелген Central Asian Journal of Art Studies халықаралық ғылыми рецензияланған журналында жариялауға ұсынуы мүмкін (www.cajas.kz).

Конференция аралас форматта (офлайн және онлайн) өтеді. Арнайы сұраныс бойынша қатысушыларды жіберуші тарап есебінен академияға ресми түрде шақыруға болады.

Конференцияға қатысу үшін 2022 жылдың 1 сәуірін қоса алғанда sed_kaznaa@mail.ru электрондық мекенжайына өтінім пен баяндама тезистерін жіберу қажет. Конференцияны ұйымдастырушылар өтінімдерді таңдау құқығын өзіне қалдырады.

 • Конференция тілдері: қазақ, орыс, ағылшын
 • Баяндамалармен сөз сөйлеу регламенті: 10 минуттан артық емес (+5 минут пікірталас)

Қосымша 1. Өтінім үлгісі.

Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының

«Өнердегі ұлттық және ұлттықтан жоғарылық: саналылық, өзіндік ерекшелік және даралық» атты халықаралық қатысуымен республикалық ғылыми конференцияға

ӨТІНІМ

Тегі, Аты, Әкесінің аты (жеке куәліктен немесе паспорттан толық жазылады) 
Жұмыс орны / оқу орны (мекеменің толық атауы қысқартусыз) 
Лауазым / Білім алушылар үшін курс және кафедра 
Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, құрметті атағы (бар болса) 
Байланыс телефоны (Telegram, WhatsApp) 
Электрондық пошта 
Пошталық мекенжайы (индекспен) 
Баяндама және/немесе мақала тақырыбы (тырнақшасыз) 
Баяндамамен сөз сөйлеу (иә / жоқ) 
Қатысу онлайн/офлайн (тиістісін қою) 

Қосымша 2. Мақалаларға қойылатын талаптар.

Ұйымкомитет жалпы қабылданған Ғылыми және этикалық нормаларды ескере отырып дайындалған түпнұсқа, бұрын жарияланбаған ғылыми мақалаларды ғана қабылдайды. Мақаланың мазмұны конференция тақырыбына, негізгі айдарлардың немесе секциялардың біріне сәйкес келуі тиіс.

ТӨМЕНДЕ БАЯНДАЛҒАН ТАЛАПТАРДЫ ЕСКЕРМЕЙ РЕСІМДЕЛГЕН МАҚАЛАЛАР ЖАРИЯЛАУҒА ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ!

Ұйымкомитетке ұсынылады:

1. Мақаланың аңдатпасымен конференцияға қатысуға өтінім

2. MS Word кеңейтіміндегі электрондық форматтағы мақаланың авторлық түпнұсқасы (мақала атауының мысалы: Асылбеков/Петров Мақала).

МІНДЕТТІ МӘТІН ПАРАМЕТРЛЕРІ

 • Шрифт: Times New Roman
 • Кегль: 14 pt
 • Жоларалық интервал: 1,0 (бір стильдегі абзацтар арасындағы интервалсыз).
 • Мақала көлемі: Бос орындары бар 15–25 мың белгі (аннотацияны, түйін сөздерді, ескертпелерді, дереккөздер тізімін қоспағанда).

Барлық келіп түскен мақалалар плагиатқа тексеріледі. Өздестірілу пайызы 20% – дан аспауы керек.

Мәтін құрылымы:

 • 1. Мақаланың тақырыптық мазмұнын ашатын ӘОЖ және МТНТИ индекстері (сол жақ жоғарғы бұрышында жартылай қалың қаріппен).
 • 2. Автор/авторлар туралы мәліметтер (курсивпен ортасында) — ТАӘ (толық), ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, лауазымы, жұмыс (оқу) орны, оның ішінде бөлімше (бар болса), ORCID, электрондық пошта. Мәтін қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылады.
 • Студенттер, магистранттар, докторанттар мен аспиранттар ғылыми жетекшінің барлық мәліметтерін көрсетеді: толық аты-жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, лауазымы, ұйымы. Мәтін қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылады.
 • 3. Мақала атауы (ортасында жартылай қалың БАС ӘРІПТЕРМЕН). Мәтін қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылады.
 • 4. Аңдатпа: мақаланың қысқаша мазмұны келесі құрылым бойынша: мәселенің өзектілігі және жаңалығы, негізгі мазмұндық аспектілері, зерттеу әдістері, нәтижелері. Көлемі: кемінде 100 сөз. Мақала атауынан кейін бос орын арқылы орналастырылады. Мәтінді ені бойынша туралау. Мәтін қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылады.
 • 5. Түйін сөздер аннотация мен мақаланың мазмұны бойынша (8–10 сөз). Аннотациядан кейін орналастырылады. Негізгі мәтінді ені бойынша туралау. Мәтін қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылады.
 • 6. Мақаланың негізгі мәтінін бөлімдерге бөлген жөн (кіріспе, әдебиетке шолу, негізгі бөлім, зерттеу нәтижелері). Негізгі мәтінді ені бойынша туралау.
 • 7. Дереккөздер/әдебиеттер тізімі. Мәтінді ені бойынша туралау.

Мәтіндегі инициалдар тегі бар ажырамайтын бос орын арқылы теріледі «Ctrl» + «Shift» + «пробел» пернелерін бір мезгілде басу). Мысалы: Т. Қ. Жүргенов. Болмайды: Т.Қ.Жүргенов

Мәтінде «…» тырнақшалары қолданылады. Егер ішкі және сыртқы тырнақшалар болса, онда сыртқы — «шыршалар», ішкі — «табандар»: «…“…”».

Мәтінде «Ctrl» + «Alt» + «-» (пернетақтаның сандық блогында) пернелерін бір мезгілде басу арқылы алынатын ұзын сызықша ( — ), сондай-ақ сызықша ( – ) пайдаланылады.

Тізімдер мен тізбелерде автоматты нөмірлеу қолданылмайды.

Мәтіндегі инфографика, оның ішінде кестелер, схемалар, суреттер мен формулалар нөмірленуі тиіс; схемалар мен кестелерде кесте схемасының немесе өрісінің үстінде орналасқан тақырыптар, ал әрбір суретте — сурет астындағы аутауы болуы тиіс.

Дереккөздердің тізімі (7-ден 15 атауға дейін) қабылданған МЕМСТ-қа сәйкес мәтіндік библиографиялық сілтемелер түрінде ресімделеді, мақаланың соңына шығарылады. Басылым қаласы толығымен жазылған, оның ішінде Мәскеу, Санкт-Петербург және т. б.

Кейбір мысалдар:

Кітаптар:

Сац Н. И. Дети приходят в театр. — Москва: Искусство, 1961. — 312 с.

Журналдар, газеттер:

Сметова, А. А., Мукашева, А. Б. Становление и развитие дирижерско-хорового образования в Казахстане // Вестник КазНУ. Серия «Педагогические науки». — 2015. — №1 (44). — С. 4–10.

Мақалалар мен конференциялар жинақтары:

Марченкова А., Марченков А. Художественный образ в хореографическом искусстве // Актуальные задачи педагогики: материалы III международной научной конференции. — Чита: Молодой ученый, 2013. — С. 25–32.

Электрондық ресурстар:

Подкорытова М. О. За кулисами Cirque Eloize. Как создается шоу о любви [Электронный ресурс] // Официальный сайт сетевого издания Uralweb.ru / URL: http://www.uralweb.ru/pages/provereno/6462.html (Дата обращения: 19.04.17).

Дереккөздер мақалада сілтеме/дәйексөз ретінде беріледі. Негізгі мәтіндегі тізімге сілтемелер тік жақшада беріледі [тізімдегі дереккөз нөмірі, бет] (мысалы, [8, 10-15 беттер; 9, 128 беттер]).

Егер дереккөзге қайта сілтеме жасау қажет болса, сілтеме бірінші сілтеме нөміріне беріледі. Қайталанатын және күрделі сілтемелер қолданылмайды. Екінші және кейінгі сілтемелердегі тақырыптарды (және журналдардың аттарын) оларды «Оның», «Ол», «Сол жерде» және т. б. ауызша баламалармен алмастыруға болмайды.

Дереккөздердің тізімін ресімдеу кезінде мәтіндік редактордың автоматты нөмірленуі қолданылмайды, реттік нөмір сілтеме мәтінінен табуляция белгісімен бөлінеді. Библиографиялық сипаттаманың салаларын бөлетін «нүкте» және «сызықша» белгілері нүктемен ауыстырылады. Электрондық ресурстарға барлық библиографиялық сілтемелерде міндетті түрде жүгіну күні көрсетіледі. Ғылыми, арнайы немесе көркем әдебиетке баспа түрінде жүгінген жөн.

Интернет-ресурстардан дәйексөз алу кезінде мүмкіндігінше автордың (авторлардың) аты-жөнін, жұмыстың нақты атауын, сипатталған құжатты жариялаған ресурстың атауын, сондай-ақ веб-бетке-бастапқы көзге (материал алынған сайттың басты бетіне емес) дәл сілтемені, жүгінген күнді және т. б. толық көрсету қажет.

Мақала мәтінінде ғалымдар мен зерттеушілердің есімдері кез-келген сілтеме олардың жұмысына сілтемелермен бірге берілуі керек.

Ескертулер ескерту түрінде ресімделеді. Сілтеме белгісі түсініктеме берілген сөзден, саннан, символдан, сөйлемнен кейін бірден қойылады. Тізімдегі файл атаулары берілген фотоматериалдардың атауларына / нөмірлеріне сәйкес келуі тиіс.

Иллюстрациялық материалдар электрондық нысанда мақаланың авторлық түпнұсқасымен бір мезгілде 300 dpi кем емес рұқсаты бар TIFF/JPG форматтарындағы қосымша материалдар ретінде электрондық редакция жүйесі арқылы жеке файлдармен ұсынылады. Microsoft Word-қа импортталған иллюстрацияларды, сондай-ақ олардың ксерокөшірмелерін ұсынуға жол берілмейді.

Кестелер, схемалар, диаграммалар мен графиктер графикалық материалдарды өңдеуге болатын бастапқы деректерді қамтитын Microsoft Word немесе Microsoft Excel форматындағы файлда ұсынылады.

Иллюстрациялық материал мен инфографика жоғары сапалы қара және ақ басып шығаруға бейімделуі керек.

Барлық суреттерге автор сурет астындағы атауларын ұсынады (авторлық мәтіні бар файлға енгізіледі).

Мақала авторлары мақаланың мазмұнына және оның жариялану фактісіне жауап береді. Ұйымкомитет жарияланған мәліметтердің дәйексіздігі үшін жауап бермейді, сонымен қатар мақаланы жариялаудан туындаған ықтимал залал үшін авторлар және/немесе үшінші тұлғалар мен ұйымдар алдында ешқандай жауапкершілік алмайды.

Приемная комиссия