• 17.07.2024

Уразбаева Шарипа Нурымбетовнаның қорғауы туралы хабарландыру

 • ҚазҰӨА
 • Уразбаева Шарипа Нурымбетовнаның қорғауы туралы хабарландыру

Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының философия докторының (PhD) дәрежесiн беру жөніндегі докторлық диссертацияларды қорғау бойынша 6D040000 – Өнер Диссертациялық кеңесі 6D041600 – Өнертанумамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесiн алуға байланысты «Заманауи қазақ киносындағы гендердің репрезентациясы (1991-2016)» тақырыбында жазылған Уразбаева Шарипа Нурымбетовнаның диссертациялық жұмысы қорғалатынын хабардар етеді. Диссертациялық жұмыс қазақ тілінде жазылған, «Кино тарихы және теориясы» кафедрасында дайындалған.

Ғылыми кеңесшілер:

Ергебеков Молдияр Амангелдіұлы – PhD докторы, Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨАдоценті;

Боймерс Биргит – PhD докторы, Аберистуит университетінің профессоры (Аберистуит қ., Ұлыбритания).

Ресми пікір білдірушілер:

Көбек Гүлзат Болатбекқызы – PhD докторы, «Тұран» университетінің профессоры;

Сахаман Айдын Жомартұлы – PhD докторы, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының аға оқытушысы.

Диссертациялық қорғау Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының (Алматы қ., Панфилов көшесі, 127) мәжіліс залында, 2019 жылдың 28-қарашасында, сағат 14:00 өтеді. 

 1. Аңдатпа
 2. Аннотация
 3. Annotation
 4. Диссертация
 5. Отзыв научного консультанта
 6. Отзыв зарубежного научного консультанта
 7. Список научных публикаций
 8. Рецензия первого официального рецензента размещен 07.11.2019г.
 9. Рецензия второго официального рецензента размещен 07.11.2019г.
 10. Рецензия первого неофициальный рецензента размещен 07.11.2019г.
 11. Рецензия второго неофициального рецензента размещен 07.11.2019г.
 12. Рецензия третьего неофициального рецензента размещен 07.11.2019г.
 13. Рецензия четвертого неофициального рецензента размещен 07.11.2019г.
Приемная комиссия