• 29.05.2024

Сборники материалов конференций Академии

 • ҚазҰӨА
 • Сборники материалов конференций Академии
 1. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция “Мәдениет және өнер саласындағы ЖОО жаһандық білім беру кеңістігінде”
 2. ХХІ ғасырдағы хореографиялық өнер: теория, тәжірибе және даму перспективалары. 24–28.11.2014
 3. Бүгінгі театрдың даму мәселелері мен перспективалары. 27–28.11.2015
 4. Қазіргі дәуірдегі театр өнері. Теория және тәжірібе. 28.03.2017
 5. XX ғасырдың аяғы мен XXI ғасыр басындағы хореографиялық өнер және білім мәселелері. 03–07.04.2017
 6. Қазақстандағы заманауи театр өнерінің даму жолдары. 20.10.2017
 7. Мектеп – колледж – ЖОО – жоғары оқу орнынан кейінгі өнер саласындағы үздіксіз білім беру бағдарламаларын жетілдірудің өзекті мәселелері. 25.10.2019
 8. Қазақстанның хореография өнері және кәсіптік білім: дәстүрлері, жаңашылдықтары, болашағы. 01-02.04.2020
 9. Әлемдік зерттеу кеңістігіндегі қазақтардың мәдени артефактілері. 14.04.2020
 10. Әлемдік мәдени кеңістіктегі Абай мұрасы. 07.10.2020
 11. Қазақстан театртану ғылымы: тарих, теория, тәжірибе. 23.10.2020
 12. Өнер саласындағы қашықтықтан оқыту: Мектеп — колледж — ЖОО — жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру. 18.11.2020
 13. ХХІ ғасырдың өнері: Ғылымның қайнар көздері мен жаңа бағыттарын іздеу барысы. 25.03.2010
 14. Мәдениет және өнер саласындағы ЖОО жаhандық бiлiм беру кеңiстiгiнде. 15.04.2010
 15. Білім, ғылым және өнердің қалыптасуының қазақстандық жолы: қорытындылар, жетістіктері мен болашағы. 14.04.2021
 16. Тәуелсіз Қазақстанның жас ұрпағы: зияткерлік жетістіктер мен инновациялар. 13.04.2021
 17. «Қазіргі сахналық және экрандық өнердегі ұлттық құндылықтардың трансформациялануы» 19.11.2021
 18. Сән және дизайнерлік білім беру саласындағы цифрландыру ағымдағы проблемалары және перспективалар. Республикалық ғылыми-зерттеу конференциясының мақала жинағы. 23.04.2021
 19. Қазіргі сахналық және экрандық өнердегі ұлттық құндылықтардың трансформациялануы. 19.11.2021
 20. Креативті кеңістіктегі жастардың шығармашылық бірлестіктері: стратегиялар, білім беру ортасы, іске асыру тетіктері. 26.11.2021
 21. Өнердегі ұлттық пен жоғары ұлттық: саналылық, төлтумалылық және даралылық. 13.04.2022
 22. АСАНӘЛІ ӘШІМҰЛЫ ӘШІМОВТЫҢ 85 ЖАСҚА ТОЛУЫНА ОРАЙ «ЖАҺАНДЫҚ ЗАМАНАУИ ӨНЕРДІҢ ДАМУ КОНТЕКСТІНДЕГІ АСАНӘЛІ ӘШІМОВТЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖОЛЫ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИК
 23. Информационно-коммуникативное пространство Евразии
 24. “История, теория и концепция креативного пространства в декоративно-прикладном искусстве и современных художественных практиках”
 25. Өнертану докторы, профессор А. И. Мұхамбетованың 80 жылдығына арналған Орталық Азия халықтарының дәстүрлі музыкасының фестивалі және “Ауызекі музыкалық кәсібиліктің дәстүрлері және қазіргі заман” Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдар жинағы
 26. Материалы международной научно-практической конференции «СОВРЕМЕННАЯ СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ: ТРАДИЦИИ И МИРОВОЙ ОПЫТ» 10.03.2023 год
 27. “Актуальные проблемы татральной науки и образования в условаиях современных вызовов”
 28. Международной научно-практической конференции ” Интегрирование межпредметных связей в национальном профессиональном искусстве”
 29. Сборник конференеции факультета “Музыкального искусство”
Приемная комиссия