• 22.01.2022

Академия конференцияларының материалдар жинақтары

 • ҚазҰӨА
 • Академия конференцияларының материалдар жинақтары
 1. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Мәдениет және өнер саласындағы ЖОО жаһандық білім беру кеңістігінде»
 2. ХХІ ғасырдағы хореографиялық өнер: теория, тәжірибе және даму перспективалары. 24–28.11.2014
 3. Бүгінгі театрдың даму мәселелері мен перспективалары. 27–28.11.2015
 4. Қазіргі дәуірдегі театр өнері. Теория және тәжірібе. 28.03.2017
 5. XX ғасырдың аяғы мен XXI ғасыр басындағы хореографиялық өнер және білім мәселелері. 03–07.04.2017
 6. Қазақстандағы заманауи театр өнерінің даму жолдары. 20.10.2017
 7. Мектеп – колледж – ЖОО – жоғары оқу орнынан кейінгі өнер саласындағы үздіксіз білім беру бағдарламаларын жетілдірудің өзекті мәселелері. 25.10.2019
 8. Қазақстанның хореография өнері және кәсіптік білім: дәстүрлері, жаңашылдықтары, болашағы. 01-02.04.2020
 9. Әлемдік зерттеу кеңістігіндегі қазақтардың мәдени артефактілері. 14.04.2020
 10. Әлемдік мәдени кеңістіктегі Абай мұрасы. 07.10.2020
 11. Қазақстан театртану ғылымы: тарих, теория, тәжірибе. 23.10.2020
 12. Өнер саласындағы қашықтықтан оқыту: Мектеп — колледж — ЖОО — жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру. 18.11.2020
 13. ХХІ ғасырдың өнері: Ғылымның қайнар көздері мен жаңа бағыттарын іздеу барысы. 25.03.2010
 14. Мәдениет және өнер саласындағы ЖОО жаhандық бiлiм беру кеңiстiгiнде. 15.04.2010
 15. Білім, ғылым және өнердің қалыптасуының қазақстандық жолы: қорытындылар, жетістіктері мен болашағы. 14.04.2021
 16. Тәуелсіз Қазақстанның жас ұрпағы: зияткерлік жетістіктер мен инновациялар. 13.04.2021
 17. «Қазіргі сахналық және экрандық өнердегі ұлттық құндылықтардың трансформациялануы» 19.11.2021