• 25.06.2024

Академия конференцияларының материалдар жинақтары

 • ҚазҰӨА
 • Академия конференцияларының материалдар жинақтары
 1. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция “Мәдениет және өнер саласындағы ЖОО жаһандық білім беру кеңістігінде”
 2. ХХІ ғасырдағы хореографиялық өнер: теория, тәжірибе және даму перспективалары. 24–28.11.2014
 3. Бүгінгі театрдың даму мәселелері мен перспективалары. 27–28.11.2015
 4. Қазіргі дәуірдегі театр өнері. Теория және тәжірібе. 28.03.2017
 5. XX ғасырдың аяғы мен XXI ғасыр басындағы хореографиялық өнер және білім мәселелері. 03–07.04.2017
 6. Қазақстандағы заманауи театр өнерінің даму жолдары. 20.10.2017
 7. Мектеп – колледж – ЖОО – жоғары оқу орнынан кейінгі өнер саласындағы үздіксіз білім беру бағдарламаларын жетілдірудің өзекті мәселелері. 25.10.2019
 8. Қазақстанның хореография өнері және кәсіптік білім: дәстүрлері, жаңашылдықтары, болашағы. 01-02.04.2020
 9. Әлемдік зерттеу кеңістігіндегі қазақтардың мәдени артефактілері. 14.04.2020
 10. Әлемдік мәдени кеңістіктегі Абай мұрасы. 07.10.2020
 11. Қазақстан театртану ғылымы: тарих, теория, тәжірибе. 23.10.2020
 12. Өнер саласындағы қашықтықтан оқыту: Мектеп — колледж — ЖОО — жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру. 18.11.2020
 13. ХХІ ғасырдың өнері: Ғылымның қайнар көздері мен жаңа бағыттарын іздеу барысы. 25.03.2010
 14. Мәдениет және өнер саласындағы ЖОО жаhандық бiлiм беру кеңiстiгiнде. 15.04.2010
 15. Білім, ғылым және өнердің қалыптасуының қазақстандық жолы: қорытындылар, жетістіктері мен болашағы. 14.04.2021
 16. Тәуелсіз Қазақстанның жас ұрпағы: зияткерлік жетістіктер мен инновациялар. 13.04.2021
 17. «Қазіргі сахналық және экрандық өнердегі ұлттық құндылықтардың трансформациялануы» 19.11.2021
 18. Сән және дизайнерлік білім беру саласындағы цифрландыру ағымдағы проблемалары және перспективалар. Республикалық ғылыми-зерттеу конференциясының мақала жинағы. 23.04.2021
 19. Қазіргі сахналық және экрандық өнердегі ұлттық құндылықтардың трансформациялануы. 19.11.2021
 20. Креативті кеңістіктегі жастардың шығармашылық бірлестіктері: стратегиялар, білім беру ортасы, іске асыру тетіктері. 26.11.2021
 21. Өнердегі ұлттық пен жоғары ұлттық: саналылық, төлтумалылық және даралылық. 13.04.2022
 22. АСАНӘЛІ ӘШІМҰЛЫ ӘШІМОВТЫҢ 85 ЖАСҚА ТОЛУЫНА ОРАЙ «ЖАҺАНДЫҚ ЗАМАНАУИ ӨНЕРДІҢ ДАМУ КОНТЕКСТІНДЕГІ АСАНӘЛІ ӘШІМОВТЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖОЛЫ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИК
 23. Информационно-коммуникативное пространство Евразии
 24. “Сәндік-қолданбалы өнердегі және қазіргі заманғы көркемдік тәжірибелердегі креативті кеңістіктің тарихы, теориясы мен тұжырымдамасы”
 25. Өнертану докторы, профессор А. И. Мұхамбетованың 80 жылдығына арналған Орталық Азия халықтарының дәстүрлі музыкасының фестивалі және “Ауызекі музыкалық кәсібиліктің дәстүрлері және қазіргі заман” Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдар жинағы
 26. «ҚАЗІРГІ САХНА ТІЛІ: ДƏСТҮР МЕН ƏЛЕМДІК ТƏЖІРИБЕ» атты Халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары 10.03.2023 жыл
 27. “Жаһандану дәуіріндегі театр өнерінің өзекті мәселелері”
 28. “Қазіргі заман сын-тәуекелдер жағдайындағы театр ғылыми мен білімінің өзекті мәселелері” атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция
 29. “Ұлттық кәсіби өнер интеграциясындағы пәнаралық байланыстар” Халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы
 30. «Креативті индустриялар дәуіріндегі Дизайн» Жинағы
 31. “Музыкалық өнер” факультетінің конференция жинағы
 32. Сборник конференции 125летие Жургенова 12.04.2023
 33. Материалы конференции факультета Хореографии (27.11.23)
 34. Сборник 125 Сатпаев 11.04.2024
 35. СБОРНИК КОНГРЕССА Тюркская культура-общие истоки и особенности развития-29.05.2023
Приемная комиссия