• 22.05.2024

А.К. Ешмуратованың қорғауы туралы хабарландыру

 • ҚазҰӨА
 • А.К. Ешмуратованың қорғауы туралы хабарландыру

Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының философия докторының (PhD) дәрежесiн беру жөніндегі докторлық диссертацияларды қорғау бойынша 6D040000 – Өнер Диссертациялық кеңесі 6D040600 – Режиссура мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесiн алуға байланысты «Қазақ қуыршақ театрының режиссурасы: генезис, эволюция, жаңғырту» тақырыбында жазылған Ешмуратова Анар Карибаевнаның диссертациялық жұмысы қорғалатынын хабардар етеді. Диссертациялық жұмыс орыс тілінде жазылған, «Актерлік өнер және режиссура» кафедрасында дайындалған.

Ғылыми кеңесшілер:

Жуасбек Еркін Тілеуқұлұлы – өнертану кандидаты, Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨАдоценті;

Марек Вашкель – PhD докторы, А. Зельверович атындағы театр академиясының профессоры (Варшава қ., Польша);

Ресми пікір білдірушілер:

Ескендиров Нартай Рамазанұлы – PhD докторы, Қазақ ұлттық өнер университетінің доценті, Нұр-Сұлтан қ.;

Еркебай Анар Саимжанқызы – өнертану кандидаты, Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨАдоценті;

Диссертациялық қорғау Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының (Алматы қ., Панфилов көшесі, 127) мәжіліс залында, 2019 жылдың 29-қарашасында, сағат 14:00 өтеді. 

 1. Аңдатпа
 2. Аннотация
 3. Annotation
 4. Диссертация
 5. Список научных публикаций
 6. Отзыв научного консультанта
 7. Отзыв зарубежного консультанта
 8. Рецензия первого официального рецензента размещен 08.11.2019г.
 9. Рецензия второго официального рецензента размещен 08.11.2019г.
 10. Отзыв первого неофициального рецензента размещен 08.11.2019г.
 11. Отзыв второго неофициального рецензента размещен 08.11.2019г.
 12. Отзыв третьего неофициального рецензента размещен 08.11.2019г.
Приемная комиссия