• 22.07.2024

Еспенова А.Т. қорғауы туралы хабарландыру

  • ҚазҰӨА
  • Еспенова А.Т. қорғауы туралы хабарландыру

Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының философия докторының (PhD) дәрежесiн беру жөніндегі докторлық диссертацияларды қорғау бойынша 6D040000 – Өнер Диссертациялық кеңесі 6D041600 – Өнертану мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесiн алуға байланысты «Тәуелсіз Қазақстан сәндік-қолданбалы өнеріндегі дәстүр мен жаңашылдықтың өзара байланысы мәселелері», тақырыбында жазылған Еспенова Айгерим Турсыновнаның диссертациялық жұмысы қорғалатынын хабардар етеді. Диссертациялық жұмыс қазақ тілінде жазылған, «Бейнелеу өнерінің тарихы мен теориясы» кафедрасында дайындалған.

Ғылыми кеңесшілер:

Фрешли Михай – PhD докторы, қауымдастырылған профессор, Венгр Ғылым академиясының жалпы жиналысының мүшесі, Славян мәдениетаралық ғылыми тобының директоры (Будапешт қ., Венгрия); 

Шарипова Диляра Сафаргалиевна – өнертану кандидаты, Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА доценті;

Оразкулова Калдыгуль Серикбаевна – философия ғылымдарының кандидаты, «Бейнелеу өнерінің тарихы мен теориясы» кафедрасының меңгерушісі, Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА профессоры.

Ресми пiкiр берушiлер:

Крыкбаева Сара Мукашевна – өнертану кандидаты, Қазақ ұлттық қыздар педагогика университетінің қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы;

Иманбаева Жанерке Асхатова – PhD докторы, аға оқытушы, Қазақ Бас сәулет құрылыс академиясының академиялық сұрақтар бойынша декан орынбасары.

Диссертациялық қорғау 2020 жылдың 24-маусымында сағат 14:00 онлайн форматында өтеді. 

Приемная комиссия