• 23.06.2024

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің ғылыми-зерттеу орталығы

 • ҚазҰӨА
 • Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің ғылыми-зерттеу орталығы

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің ғылыми – зерттеу орталығы (бұдан әрі – ЖООКБҒЗО деп аталады) академияның жетекші құрылымдық ғылыми-зерттеу бөлімшесі болып табылады және ғылыми, ғылыми-әдістемелік, ғылыми-зерттеу жұмысын жүзеге асырады, академияның ҒЗЖ жылдық жоспары шеңберінде магистратураның, докторантураның оқу және оқу-әдістемелік жұмысын үйлестіреді. ЖООКБҒЗО Академияның Ғылыми Кеңесінің шешімі негізінде құрылды және ғылыми-практикалық қызметтің іске асырылуын ұйымдастыру және бақылау үшін Академия Ректорының бұйрығымен бекітілді.

ЖООКБҒЗО өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңын, Қазақстан Республикасы Президентінің «Мәдени мұраны сақтау туралы» Жарлығын, жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын, Ғылым және білім беру саласындағы өзге де нормативтік құқықтық актілерді, Академия жарғысын, Академияның Ғылыми кеңесінің шешімдерін, Академия Ректорының бұйрықтарын, осы Ережені басшылыққа алады.

ЖООКБҒЗО қызметінің негізгі мақсаттары мен түрлері (миссиясы)

ЖООКБҒЗО қазіргі заманғы талаптар деңгейінде теориялық және эксперименттік, іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді басқаруды жүзеге асырады, жоғары оқу орындары мен жоғары оқу орындары арасындағы ҒЗЖ ішіндегі кешенді іс-шараларды басқаруды қамтамасыз етеді.

Академияның ЖООКБҒЗО академияны әлемдік халықаралық мәдени, білім беру және ақпараттық кеңістікке интеграциялау мақсатында және интеграция процесін жүзеге асыру үшін әлеуметтік-мәдени технологияларды зерттеу, әзірлеу және енгізу мақсатында құрылды.

ЖООКБҒЗО-ның басты міндеттері:

 • магистратура мен докторантурада оқу процесін ұйымдастыру;
 • Академияның ғылыми жұмысын ұйымдастыру;
 • әлемдік ғылыми-білім беру және мәдени-ақпараттық кеңістікте білім, ғылым, мәдениет, өнер және технологиялардың дамуына мониторинг және талдау ұйымдастыру және жүргізу;
 • Академияны халықаралық мәдени және білім беру кеңістігіне интеграциялау технологияларын зерттеу және әзірлеу;
 • ЖОО-ның оқу процесіне зерттеулер мен әзірлемелердің нәтижелерін енгізу бойынша жұмысты ұйымдастыру;
 • Академияның оқу, оқу-әдістемелік, шығармашылық және ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелерін зерттеу және әлемдік ақпараттық кеңістікке интеграциялауды жүзеге асыру;
 • болашақ мамандарды даярлау сапасын арттыруға, ЖОО ғылыми-педагогикалық кадрлары біліктілігінің өсуіне ықпал ету;
 • Академияның ҒЗЖ мәселелеріне сәйкес магистранттар, докторанттар, ізденушілер және жобалардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын сараптау, рецензиялау;
 • теңгерімді ұтқырлыққа қол жеткізу арқылы өнер саласындағы білім беруді халықаралықтандыруға жәрдемдесу;
 • басқа мәдениеттер мен тілдерді оқыту арқылы көпмәдениетті қоғамның дамуына ықпал ету.

ЖООКБҒЗО-дағы ғылыми-зерттеу жұмыстары Академияның ғылыми зерттеулерінің бекітілген бағыттарына сәйкес қалыптастырылатын жоспарлар негізінде орындалады. ЖООКБҒЗО ғылыми бағыттары мамандарды даярлау бейінін ескере отырып, оны ұйымдастыру кезінде қойылған міндеттер негізінде әзірленеді.

ЖООКБҒЗО кафедралармен, Академия факультеттерімен, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ғылыми мекемелерімен тығыз байланыста ғылыми зерттеулер жүргізеді.

Приемная комиссия