• 17.07.2024

Қорғау 2019

2019 жылдың 28 қарашасында Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының «6D040000 – Өнер» Диссертациялық кеңесінде «6D040600 – Режиссура» мамандығы бойынша докторант Туякбаева Айгуль Шаймуратовнаның «Қазақ кино өнеріндегі салт-дәстүрлер мен рухани құндылықтардың көрінісі» тақырыбындағы диссертациясы және «6D041600 – Өнертану» мамандығы бойынша докторант Уразбаева Шарипа Нурымбетовнаның «Заманауи қазақ киносындағы гендердің репрезентациясы (1991-2016)» тақырыбындағы диссертациясы қорғалды.

2019 жылдың 28 қарашасында Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының «6D040000 – Өнер» Диссертациялық кеңесінде «6D041600 – Өнертану» мамандығы бойынша докторант Болдыков жандос Бекдильдаевичтің «Заманауи театрлық формалар контекстіндегі Қазақстан актерлік өнерінің даму жолдары» тақырыбындағы диссертациясы және «6D040600 – Режиссура» мамандығы бойынша докторант Ешмуратова Анар Карибаевнаның  «Режиссура казахского театра кукол: генезис, эволюция, модернизация» тақырыбындағы диссертациясы қорғалды.

Докторанттарға қорғау нәтижелері бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілді.

Айгуль Туякбаева
Болдыков Жандос
Ешмуратова Анар
Шарипа Уразбаева
Приемная комиссия