• 17.07.2024

А.С.Хакимовтың қорғауы туралы хабарландыру

  • ҚазҰӨА
  • А.С.Хакимовтың қорғауы туралы хабарландыру

Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының философия докторының (PhD) дәрежесiн беру жөніндегі докторлық диссертацияларды қорғау бойынша  6D040000 – Өнер Диссертациялық кеңесі 6D040600 – Режиссурамамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесiн алуға байланысты «Документальность как средство киноязыка в игровом кино Казахстана (1945–2019)» тақырыбында жазылған Хакимов Азат Сериковичтің диссертациялық жұмысы қорғалатынын хабардар етеді. Диссертациялық жұмыс қазақ тілінде жазылған, «Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасында дайындалған.

Ғылыми кеңесшілер:

Нөгербек Баубек Бауыржанұлы – PhD докторы, Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА«Кино тарихы мен теориясы» кафедрасының доценті;

Паалман Флорис – PhD докторы, Амстердам университеті «Медиа зерттеулер» кафедрасының доценті (Амстердам қ., Нидерландтар).

Ресми пікір білдірушілер:

Разлогов Кирилл Эмильевич – өнертану докторы, Бүкілресейлік мемлекеттік кинематография институты “Кинотану” кафедрасының профессоры (Мәскеу қ., РФ)

Смаилова Инна Тлековна – өнертану кандидаты, Қазақ ұлттық өнер университеті «Өнертану» кафедрасының доценті. Диссертациялық қорғау онлайн форматта 2020

Приемная комиссия