• 22.06.2024

АБДУАЛИЕВ АКАН ЖЫЛКЫШЫБАЕВИЧ

  • ҚазҰӨА
  • АБДУАЛИЕВ АКАН ЖЫЛКЫШЫБАЕВИЧ

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

  Абдуалиев Ақан Жылқышыбайұлы

Ректор,

          (жұмыс орны, лауазымы, санаты/  место работы, должность, категория)

Туылған күнi (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)
16 қараша, 1975  жылы/16 ноября, 1975  года
Туылған жерi/ Место рожденияАлматы облысы, Жамбыл ауданы, Шиен ауылы/ село Шиен Жамбылского районаАлматинской область
Ұлты/ Национальность *қазақ/казах
Бiлiмi/ Образованиежоғары/высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения1. 2005, Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық Консерваториясы/ Казахская Национальная Консерватория имени Курмангазы; 2. 2012, Алматы экономика және статистика академиясы/Алматинская академия экономики и статистики 3. 2019, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті.
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности
1. әнші, оқытушы / певец, преподаватель; 2.  экономика бакалавры/ бакалавр экономики; 3.мемлекеттік және жергілікті басқару магистранты.
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы (болған жағдайда)/ Ученая степень, ученое звание (при наличии)жоқ/нет
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языкамимеңгермеген/ не владеет 
Дипломатиялық дәрежесi (болған жағдайда)/ Дипломатический ранг (при наличии)жоқ/нет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы (беру күні) (болған жағдайда)/Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс (дата присвоения) (при наличии)әскери міндетті емес/невоеннообязанный
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары (болған жағдайда)/Государственные награды, почетные звания (при наличии)2001, «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» медалі; 2004, Мемлекеттік «Дарын» жастар сыйлығының иегері; 2009, «Ыбырай Алтынсарин» төсбелгісі; 2011, ҚР еңбек сіңірген қайраткері; 2011, «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» медалі; 2015, «Қазақстан Халқы Ассамблеясына 20 жыл» медалі; 2015,  «Қазақ хандығына 550 жыл» төс белгісі; 2016, «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» медалі; 2018,  «Астанаға 20 жыл» медалі.
Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки
ҚР ҰҚК Алматы облысы бойынша департаментінің  15.06.2016 жылғы №01-02/и855 хаты, мемлекеттік қызметке кедергі келтіретін мәліметтер жоқ/письмо Департамента КНБ РК по Алматинской области   от 15.06.2016 года №01-02/и855, сведений,    препятствующих  государственной службе нет
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант бергенкүнi/Дата принесения присяги государственным служащим16 маусым 2016 жылы/16 июня 2016 года
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях
тәртiптiк жазалары жоқ/ дисциплинарных взысканий нет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылған жоқ/административное взыскание за совершение коррупционного правонарушения не налагалось
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылған жоқ/ дисциплинарное взыскание за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу не налагалось
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка)2017, «тиімді»/«эффективно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации16 ақпан 2017 жылы – атқаратын мемлекеттік лауазымына сай/ 16 февраля 2017 года соответствует занимаемой государственной должности
Қайта даярлау (қайта мамандану) және бiлiктiлiгiн арттыру курстарынан өткен күнi/Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификациижоқ/нет

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күнi/ДатаЛауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/
приема
босатылған/
увольнения
07.11.199601.03.2002Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясының жеке орындаушысы, Талдықорған қаласы/ солист Алматинской областной филармонии имени Суюнбая, город Талдыкорган                                                  
10.09.200321.12.2004«Қазақконцерт» РМҚК әнші-аспапшысы, Алматы қаласы/ солист-инструменталист РГКП «Казахконцерт», город Алматы
01.09.200501.09.2007Ж. Елебеков атындағы эстрада-цирк колледжінің оқытушысы, Алматы қаласы/ преподаватель эстрадно-циркового колледжа     имени Ж.Елебекова, город Алматы
01.09.200701.12.2008Құрманғазы атындағы ҚҰК оқытушысы, Алматы қаласы/ преподаватель КНК имени Курмангазы, город Алматы
26.11.200802.12.2008А. Жұбанов атындағы РҚМММИ директорының орынбасары, Алматы қаласы/ заместитель директора РКСМШИ имени А.Жубанова, город Алматы
03.12.200822.04.2009А. Жұбанов атындағы РҚМММИ директорының м.а., Алматы қаласы/ и.о. директора РКСМШИ имени А.Жубанова, город Алматы
23.04.200913.01.2015«А.Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған РКММ» РММ директорының м.а., Алматы қаласы/ и.о. директора РГУ «РКСМШИ для одаренных детей имени А. Жубанова», город Алматы
13.01.201501.04.2015«Жамбыл атындағы Қазақ Мемлекеттік филармониясы» РМҚК директорының м.а., Алматы қаласы/ и.о. директора РГКП «Казахская Государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы
02.04.201531.05.2016«Жамбыл атындағы Қазақ Мемлекеттік филармониясы» РМҚК директоры, Алматы қаласы/ директор РГКП «Казахская Государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы
01.06.201616.06.2016Алматы облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы басшысының м.а. Талдықорған қаласы/ и.о. руководителя управления культуры, архивов и документации Алматинской области, город Талдыкорган
16.06.201629.08.2018Алматы облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының басшысы, Талдықорған қаласы/ руководитель управления культуры, архивов и документации Алматинской области, город Талдыкорган
29.08.201829.08.2019  Алматы облысы әкімінің орынбасары, Талдықорған қаласы/ заместитель акима Алматинской области, город Талдыкорган
29.08.2019осы уақ дейінТ.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының ректоры
Приемная комиссия