• 22.01.2022

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі

  • ҚазҰӨА
  • Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі

Магистратура – бұл кадрларды даярлаудың қазіргі заманғы «бакалавриат – магистратура-PhD докторантура» үш сатылы жүйесінің екінші сатысы, онда өзінің болашақ мамандығын дәл анықтап алған және ол үшін қандай білім алғысы келетінін нақты білетін адамдар оқуға барады.

Докторантура – бұл білім беру бағдарламалар бойынша «философия (PhD) докторы» жоғары академиялық дәреже алуға мүмкіндік беретін, ғылыми-педагогикалық, өндірістік және инновациялық бағытта әдіснамалық және зерттеу дайындығы бар, сондай-ақ ғылымның тиісті бағыттары бойынша пәндерді тереңдетіп оқытатын кәсіптік жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы.

  1. 2019-2020 оқу жылының магистратура және докторантура ғылыми жетекшілерінің сәйкестігіне комиссия мониторингінің нәтижесі
  2. Ректор бұйрықтары 2019-2020
  3. Ректор бұйрықтары 2020-2021
  4. Академиялық күнтізбе
  5. Сабақ кестесі