• 30.05.2023

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі

 • ҚазҰӨА
 • Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі

Магистратура – бұл кадрларды даярлаудың қазіргі заманғы «бакалавриат – магистратура-PhD докторантура» үш сатылы жүйесінің екінші сатысы, онда өзінің болашақ мамандығын дәл анықтап алған және ол үшін қандай білім алғысы келетінін нақты білетін адамдар оқуға барады.

Докторантура – бұл білім беру бағдарламалар бойынша «философия (PhD) докторы» жоғары академиялық дәреже алуға мүмкіндік беретін, ғылыми-педагогикалық, өндірістік және инновациялық бағытта әдіснамалық және зерттеу дайындығы бар, сондай-ақ ғылымның тиісті бағыттары бойынша пәндерді тереңдетіп оқытатын кәсіптік жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы.

 1. 2019-2020 оқу жылының магистратура және докторантура ғылыми жетекшілерінің сәйкестігіне комиссия мониторингінің нәтижесі
 2. Ректор бұйрықтары 2019-2020
 3. Ректор бұйрықтары 2020-2021
 4. Ректор бұйрықтары 2021-2022
 5. Академиялық күнтізбе
 6. Сабақ кестесі
 7. 2021-2022 оқу жылындағы ғылыми-педагогикалық және бейіндік бағыттағы магистранттар мен докторанттардың ғылыми және эксперименталды зерттеу жұмысы бойынша есеп беру кестесі
 8. Бітіруші түлектер тізімі 2022
 9. Жас мамандар мен философия докторларының (PhD) жұмысты өтеу міндеті
Приемная комиссия